Coaching 1:1

Jeg tror på, at du allerede har alt det, du behøver for at nå i mål med dine drømme og ønsker.

Når du oplever, at det er svært at handle er det fordi, du møder modstand i dig selv. Vi har alle forskellige måder at klare det på, når vi møder de svære ting i livet. Disse måder kaldes mønstre. Mønstre kan ligesom tilstande være styrkende eller begrænsende. De er hverken gode eller dårlige, men skaber forskellige konsekvenser og forskellige resultater alt efter hvilke du vælger at følge.

Grunden til at det er svært for dig at handle er fordi du har fået opbygget nogle mønstre, som engang var hensigtsmæssige. Disse kan brydes og det er det jeg kan hjælpe dig med.

Det kan være utrolig svært selv at få øje på hvad der forhindre dig i at skabe en ny og mere hensigtsmæssig handling. Det kræver en stor bevidsthed og meget af det foregår automatisk og ubevidst. Jeg kan hjælpe dig med at bringe bevidsthed ind så du kan få øje på hvilke tanker, følelser og handlinger (mønstre) du gentager ofte. Vi vil sammen arbejde med at få brudt og erstattet disse, så du i stedet kan handle mere bevidst og hensigtsmæssigt.

I vores samtale vil du nå frem til grunden til, at du har fået disse mønster opbygget samt hvordan de kan brydes, så du kan skabe nye handlinger. Vi gør det stille og roligt, så du føler, at du selv er med hele vejen. Når sessionen er færdig vil du få nogle små hjemmeopgaver med dig ”commitments”. Disse vil styrke dig i din hverdag til at arbejde med de ny handlinger vi sammen har fundet frem. Det vil bringe dig i mål med det du enten ønsker at forandre eller opnå.

Når du bliver coachet af mig, vil du opleve at jeg stiller dig en masse spørgsmål. Det vil virke fremmet for dig i starten, men du vil oplevet at vi kommer til at berøre noget i dig, der vil bringe din bevidsthed hen til hvad der forhindre dig i at handle på de områder i dit liv, der er vigtige for dig.

Jeg tager hensyn til dig og dine værdier, men jeg vil også udfordre dig på kærlig vis, sådan at du kan føler at der sker en forandring.

Som din coach møder jeg dig med empati præcis der hvor du er lige nu. Jeg lytter til dig og har fokus på dig og dine behov.  Jeg støtter dig i din proces, så du kan få plads til noget nyt og nå i mål med dine ønsker.

Et typisk coachingforløb varer mellem 3-10 sessioner. Hver session tager et sted mellem 40-60 minutter.

Coaching kan benyttes indenfor alle områder. Det kan være du ønsker at forandre noget eller har nogle drømme i forhold til dit arbejdsliv, stress, relationer, parforhold eller hvad du skal fremad i dit liv.

Jeg er vant til at coache indenfor mange forskellige områder og har derfor erfaring indenfor områder der både angår dit privat- og arbejdsliv.

Jeg tilbyder en gratis coaching session, hvor vi sammen kan finde ud af om coaching er det rette for dig. Du kan også i denne session vurdere, om du synes, at jeg er den rette coach for dig.

Sessionerne foregår enten over telefonen, Skype eller i mit lokale i Ølstykke. Det er helt op til dig. Jeg har rigtig god erfaring med at coache over telefonen, da det virker meget stærkt at du kun skal forholde dig til det talte ord. Du kan derved 100%  forholde dig til, hvad der foregår inden i dig.

Du har mulighed for at købe en enkelt session ad gangen eller flere sessioner i pakker.

Priser:

1 session: 700 kr.
3 sessioner: 1.800 kr.
6 sessioner: 3.400 kr.
10 sessioner: 5.500 kr.