Coaching

Hvad kan coaching bruges til?

Coaching giver en reel og målbar forskel i menneskers liv. Coaching kan bruges til at opnå ønsker, mål og drømme. Især indenfor områder hvor personen der coaches (coachee) oplever at sidde fast i gamle vaner og mønstre og dermed ikke kan komme videre selv i forhold til at skabe den ønskede forandring. Coaching højner glæden, give øget tilfredshed og forbedre livskvaliteten i livet generelt, i relationer og i jobsammenhæng. 

Hvad er coaching?

Coaching er en ligeværdig og professionel samtale, hvor coachen styrer retningen og guider coachee igennem en proces, hvor en kombinationen af flere værktøjer, blandt andet effektfulde spørgsmål, aktiv lytning og mønsterbrud giver coachee mulighed for at komme frem til sin egen konklusion. Det er en metode hvorpå der åbnes op for hidtidige begrænsninger og overbevisninger og hvor mønsterbrud giver mulighed for at nå frem til nye handlinger.

Coaching er baseret på et positivt menneskesyn – vi har allerede alle de ressourcer, vi har brug for og der er derfor ikke noget galt eller noget der skal ordnes.  Det er derfor en ikke-dømmende og neutral samtale uden rådgivning, men med det formål at motivere og udfordre dine tankemønstre og overbevisninger så du kommer nærmere det mål, du har sat, eller den forandring du ønsker at opnå. Samtalen har derfor til formål at motivere og fokusere dine tanker, følelser, sanser og adfærd mod præcis det som du gerne vil opnå.

Samtalen tager udgangspunkt i samtiden med fokus på fremtiden og er derfor ikke tilbageskuende i forhold til, hvad der har været sket i dit liv tidligere. Om end det selvfølgelig kan berøres, hvis det spiller en rolle i forhold til, hvor du står i dag og hvor du gerne vil hen.

Hvem benytter coaching?

Coaching benyttes primært af helt almindelige og velfungerende mennesker, der ønsker at udvikle sig i livet generelt eller i deres job. Det benyttes både af privatpersoner og i virksomheder, hvor medarbejdere, ledere eller teams coaches på forskellige problemstillinger. Dette kan være for at opnå bedre resultater, samarbejde, mindre stress, bedre trivsel eller lign.

Nogle vælger at benytte coaching når de har en konkret udfordring, som de ønsker at få kigget på, andre benytter coaching jævnligt som en del af deres udviklingsvej.

Det der er vigtigt at gøre sig klart inden et forløb er, at forudsætningen for at få et godt og brugbart udbytte er viljen til at der skal ske en forandring, mod til at turde komme ind til kernen, mod til at være ærlig og en god bølgelængde med coachen. Du skal ligeledes være indstillet på at arbejde målrettet med de mål, du har fastsat via de commitments (hjemmeopgaver) du påtager dig at arbejde med mellem sessionerne.

Hvorfor har jeg valgt at blive coach og hvad har coachingen givet mig?

Jeg har valgt at blive coach, fordi jeg generelt tror på, at ethvert individ præcis ved, hvad der er bedst for vedkomne selv.

Jeg har qua min livserfaring og erfaring som HR konsulent, en masse at byde på i forhold til de udfordringer som mange bokser med både i deres privat- og arbejdsliv.

Min empati, varme, forståelse og indlevningsevne bruger jeg til at møde dig der, hvor der skal handling til. Men jeg kan også i kraft af min evne til at være insisterende og vedholden hjælpe dig til at opnå gennembrud der, hvor du kan ændre noget i dit liv.

De gange i mit liv, hvor jeg har mødt modgang eller været i krise, har jeg selv kendt svaret på, hvad der var rigtigt for mig at gøre i den givne situation.

Gode råd og vejledninger er rigtig fine, når man beder om dem. Lige så gode og fine de er i deres hensigt ligeså irriterende og irrelevante kan de opfattes, hvis de ikke har været forespurgte.

Det der virker for mig i forhold til coaching er det positive menneskesyn. Det at du er god nok, præcis som du er, at du har alt det potentiale der skal til for at lykkes i dit liv sammenholdt med det selv at skulle finde frem til konklusionen og svaret på de mål du ønsker at opnå eller de udfordringer du står overfor. For mig virker råd og vejledning kun i få tilfælde. Jeg kender ofte svaret selv, men kan have brug for en coach til at guide mig på vej, sådan at jeg kan få de gennembrud, jeg har brug for, for at kunne flytte mine overbevisninger og begrænsende mønstre og opnå det, som jeg virkelig ønsker og brænder for.

Coaching har for mig været helt afgørende for, at jeg kan være autentisk både i mit privatliv og mit arbejdsliv. Dette på trods af at jeg ofte udfordres i mit netværk til at skulle tilpasser mig i forskellige situationer. Dette kan selvfølgelig ind imellem være en nødvendighed, for at tingene skal lykkes, men det skal være på en måde så ens integritet forbliver intakt. Det har jeg formået via coaching – at forblive autentisk og være tro mod mine værdier.